Kredyt w rachunku ROR

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku typu ROR.

Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.

Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności spłaty kredytu oraz podpisaniu nowej Umowy lub aneksu.

Wygodna odnawialna linia kredytowa w rachunku ROR, z której można korzystać do wysokości ustalonego limitu – odsetki pobieramy tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty.

RRSO dla kredytu w rachunku ROR wynosi 10,08%.