Kredyt SZYBKA GOTÓWKA (gotówkowy)

Kredyty gotówkowe przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.

Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.

-  gotówka do ręki bądź przelew

-  termin spłaty dopasowany do indywidualnych potrzeb

-  dogodna forma spłaty - raty stałe lub malejące

-  zlecenie spłaty kredytu z konta - bezpłatnie dla posiadaczy rachunku w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym .

Bank udziela kredytów w złotych.

Kwota kredytu nie może być wyższa niż 255.550,00 złotych.

Przykład:

24 500,00 zł na 4 lata - rata miesięczna od 716,26 miesięcznie *

* Rzeczywista roczna stopa procentowa dla reprezentatywnego przykładu wynosi 13,63% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu 24 500,00 zł spłacana w 48 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych malejących, pierwsza rata: 716,26 zł, stopa oprocentowania kredytu - 9,90% w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 30 711,19 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 24 500,00 zł, całkowity koszt kredytu – 6 211,19 zł, na który składają się: odsetki – 4 964,14 zł, prowizja za udzielenie kredytu – 1 222,55 zł, prowizja przygotowawcza 24,50 zł, Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny. Stan na dzień 12.03.2015r.