Kredyt „SENIOR” – do 5.000,00 zł

Kredyt dla emerytów i rencistów posiadających rachunki ROR w naszym Banku, oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania. Kwota kredytu do 5.000,00 zł, okres kredytowania nie dłuższy niż rok.

Przykład:

2 000,00 zł na 1 rok - rata miesięczna od 181,75 zł miesięcznie *

* Rzeczywista roczna stopa procentowa dla reprezentatywnego przykładu wynosi 13,53% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu 2 000,00 zł spłacana w 12 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych malejących, pierwsza rata 181,75 zł, stopa oprocentowania kredytu – 8,90% w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 2 136,98 zł, w tym: całkowita kwota kredytu - 2 000,00 zł, całkowity koszt kredytu – 136,98 zł, na który składają się: odsetki - 96,98 zł, prowizja za udzielenie kredytu – 30,00 zł, prowizja przygotowawcza 10,00 zł. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny. Stan na dzień 12.03.2015r.