Zasady Ładu Korporacyjnego

Informacja o dokonaniu oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wskazanych w Uchwale nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wskazanych w Uchwale nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym, za rok 2017, została przeprowadzona przez Zebranie Przedstawicieli  w dniu 21.05.2017 roku. Zebranie Przedstawicieli  pozytywnie oceniła stosowanie Zasad wprowadzonych „Polityką Zarządzania Ładem Korporacyjnym w Tatrzańskim Banku Spółdzielczym".

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 6M - średnia z czerwca 1,79
więcej