Oprocentowanie

Rachunki Bankowe
A`Vista0,05%
ROR0,35%
R-ki Bieżące (Firmowe)

0,00%Lokaty Terminowe Złotowe dla osób fizycznych
od dnia 03.06.2015r.

Okres deponowania% zmienny
1 miesiąc1,25 %
3 miesiące1,65 %
3 miesięce ( z możliwością dopłaty)1,60 %
6 miesięcy1,95 %
6 miesięcy ( z możliwością dopłaty)1,90 %
9 miesięcy2,05 %
12 miesięcy2,25 %
12 miesięcy ( z możliwością dopłaty)2,20 %
Okres inny niż wyżej wymienione

% ustalany indywidualnie wg ceny peniądza na rynku międzybankowymLokaty Terminowe Złotowe dla podmiotów prawnych (w tym samorządów)

od dnia 15.11.2016r.

Okres deponowania% zmienny
7 dni0,65 %
1 miesiąc0,90 %
2 miesiące1,10 %
3 miesiące1,25 %
5 miesięcy1,30 %
6 miesięcy1,35 %
9 miesięcy1,50 %
12 miesięcy

1,60 %


Lokaty terminowe walutowe
od dnia 01.04.2011r

Okres deponowaniaEURUSD
1 miesiąc0,30 %0,05 %
3 miesiące0,40 %0,10 %
6 miesięcy0,50 %0,14 %
12 miesięcy0,60 %0,20 %

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 6M - średnia z czerwca 1,79
więcej