Nota prawna TBS Bukowina Tatrzańska

Tatrzański Bank Spółdzielczy  (zwany dalej  "Bankiem") oświadcza, że treści opublikowane na stronie niniejszego serwisu (www.tatrzanskibs.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Bank dokłada starań aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szczegółowymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z Bankiem telefonicznie (18) 20 012 30 lub z pracownikiem jednostek organizacyjnych Banku.

Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Banku.

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 6M - średnia z czerwca 1,79
więcej