Aktualności

Zmiana adresu strony internetowej Banku

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż w związku ze zmianą nazwy naszego Banku na Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA (https://www.tatrzanskibs.pl/aktualnosci/wazna-informacja-zmiana-nazwy-banku), zmianie ulega także adres naszej strony internetowej. Nowa strona jest już dostępna pod adresem www.karpatiabs.pl.

Po wpisaniu strony www.karpatiabs.pl  w celu zalogowania się do naszej bankowości internetowej należy, jak do tej pory, kliknąć na zielony przycisk u góry z prawej strony  „Zaloguj się” oraz  „EBANK” lub „ECORPONET”.

 

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,20
WIBOR 3M - średnia 0,22
WIBOR 6M - średnia  0,25